Wnioski o zapewnienie dostępności

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1062), osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

 

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848), każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

 

Wnioski o zapewnienia dostępności można składać:

  • drogą pocztową na adres:

Sąd Rejonowy w Łańcucie

ul. Grunwaldzka 10

37-100 Łańcut

  • wysyłając informacje na adres e-mail: sekretariat@lancut.sr.gov.pl
  • wysyłając fax na numer: 17 224 23 55
  • osobiście w godzinach urzędowania Sądu.
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Łańcucie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2021-12-29 08:57
Opublikowany przez: Konrad Magdoń
Aktualizowany dnia: 2024-03-07 21:41
Aktualizowany przez: Konrad Magdoń
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 198