Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA"


Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem


Podkarpacki Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

Dodatkowe informacje w tym miejscu


Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem  prowadzony przez

Stowarzyszenie Przeworsk -Powiat Bezpieczny


 

W ramach "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020 podajemy poniżej zaktualizowane bazy danych instytucji, podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie z terenu województwa podkarpackiego.

 

1. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa województwa podkarpackiego

 

2. Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej

 

3. Wykaz punktów konsultacyjnych, punktów interwencji kryzysowej, udzielających pomocy osobom/rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie

 

4. Wykaz podmiotów realizujących programy oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

 

5. Wykaz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom/rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie

 

6. Wykaz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

 

7. Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia województwa podkarpackiego

 

8. Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa

 

9. Wykaz podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

 

Bazy sporządzone przez Wydział Polityki Społecznej|
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

 

 

 

 

 

RSS
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Łańcucie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2016-01-15 13:02
Opublikowany przez: Konrad Magdoń
Aktualizowany dnia: 2019-03-11 13:07
Aktualizowany przez: Konrad Magdoń
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 2 506