Dane statystyczne

Sprawozdania statystyczne Sądu Rejonowego w Łańcucie za rok 2023.

1. Sprawozdanie MS-S1 dla I Wydziału Cywilnego 

2. Sprawozdanie MS-S5 dla II Wydziału Karnego  

3. Sprawozdanie MS-S6 dla II Wydziału Karnego  

4. Sprawozdanie MS-S7 dla II Wydziału Karnego 

5. Sprawozdanie MS-S10 dla II Wydziału Karnego 

6. Sprawozdanie MS-S16 dla  III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich 

7. Sprawozdanie MS-S20kw dla V wydziału Ksiąg Wieczystych  

8. Sprawozdanie MS-S40 dla I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej 

9. Sprawozdanie MS-S23K z czynności komornika

 

Sprawozdania statystyczne Sądu Rejonowego w Łańcucie za pierwsze półrocze 2023.

1. Sprawozdanie MS-S1 dla I Wydziału Cywilnego 

2. Sprawozdanie MS-S5 dla II Wydziału Karnego  

3. Sprawozdanie MS-S6 dla II Wydziału Karnego  

4. Sprawozdanie MS-S7 dla II Wydziału Karnego 

5. Sprawozdanie MS-S10 dla II Wydziału Karnego 

6. Sprawozdanie MS-S16 dla  III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich 

7. Sprawozdanie MS-S20kw dla V wydziału Ksiąg Wieczystych  

8. Sprawozdanie MS-S40 dla I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej 

9. Sprawozdanie MS-S23K z czynności komornika

 

Sprawozdania statystyczne Sądu Rejonowego w Łańcucie za rok 2022.

1. Sprawozdanie MS-S1 dla I Wydziału Cywilnego 

2. Sprawozdanie MS-S5 dla II Wydziału Karnego  

3. Sprawozdanie MS-S6 dla II Wydziału Karnego  

4. Sprawozdanie MS-S7 dla II Wydziału Karnego 

5. Sprawozdanie MS-S10 dla II Wydziału Karnego 

6. Sprawozdanie MS-S16 dla  III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich 

7. Sprawozdanie MS-S20k dla V wydziału Ksiąg Wieczystych  

8. Sprawozdanie MS-S40 dla I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej 

9. Sprawozdanie  MS-S23K z czynności komornika

10. Sprawozdanie MS-S62r w sprawach reprywatyzacyjnych 

 

Sprawozdania statystyczne Sądu Rejonowego w Łańcucie za rok 2021.

1. Sprawozdanie MS-S1 dla I Wydziału Cywilnego

2. Sprawozdanie MS-S5 dla II Wydziału Karnego

3. Sprawozdanie MS-S6 dla II Wydziału Karnego

4. Sprawozdanie MS-S7 dla II Wydziału Karnego

5. Sprawozdanie MS-S10 dla II Wydziału Karnego

6. Sprawozdanie MS-S16 dla  III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich

7. Sprawozdanie MS-S20k dla V wydziału Ksiąg Wieczystych

8. Sprawozdanie MS-S40 dla I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

9. Sprawozdanie  MS-S23K z czynności komornika

 

Sprawozdania statystyczne Sądu Rejonowego w Łańcucie za rok 2020.

1. Sprawozdanie MS-S1 dla I Wydziału Cywilnego

2. Sprawozdanie MS-S5 dla II Wydziału Karnego

3. Sprawozdanie MS-S6 dla II Wydziału Karnego

4. Sprawozdanie MS-S7 dla II Wydziału Karnego

5. Sprawozdanie MS-S10 dla II Wydziału Karnego

6. Sprawozdanie MS-S16 dla  III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich

7. Sprawozdanie MS-S20k dla V wydziału Ksiąg Wieczystych

8. Sprawozdanie MS-S40 dla I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej 

9. Sprawozdanie  MS-S23K z czynności komornika

10. Sprawozdanie  MS-S62 w sprawach reprywatyzacyjnych

 

Sprawozdania statystyczne Sądu Rejonowego w Łańcucie za I półrocze 2020 r.

1. Sprawozdanie MS-S1 dla I Wydziału Cywilnego

2. Sprawozdanie MS-S5 dla II Wydziału Karnego

3. Sprawozdanie MS-S6 dla II Wydziału Karnego

4. Sprawozdanie MS-S7 dla II Wydziału Karnego

5. Sprawozdanie MS-S10 dla II Wydziału Karnego

6. Sprawozdanie MS-S16 dla  III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich

7. Sprawozdanie MS-S20k dla V wydziału Ksiąg Wieczystych

8. Sprawozdanie MS-S40 dla I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

9. Sprawozdanie  MS-S23K z czynności komornika

 

Sprawozdania statystyczne Sądu Rejonowego w Łańcucie za rok 2019 r.

1. Sprawozdanie MS-S1 dla I Wydziału Cywilnego

2. Sprawozdanie MS-S5 dla II Wydziału Karnego

3. Sprawozdanie MS-S6 dla II Wydziału Karnego

4. Sprawozdanie MS-S7 dla II Wydziału Karnego

5. Sprawozdanie MS-S10 dla II Wydziału Karnego 

6. Sprawozdanie MS-S16 dla  III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich

7. Sprawozdanie MS-S20k dla V wydziału Ksiąg Wieczystych

8. Sprawozdanie MS-S40 dla I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

9. Sprawozdanie  MS-S23K z czynności komornika

 

Sprawozdania statystyczne Sądu Rejonowego w Łańcucie za I półrocze 2019 r.

1. Sprawozdanie MS-S1 dla I Wydziału Cywilnego

2. Sprawozdanie MS-S5 dla II Wydziału Karnego

3. Sprawozdanie MS-S6 dla II Wydziału Karnego

4. Sprawozdanie MS-S7 dla II Wydziału Karnego

5. Sprawozdanie MS-S10 dla II Wydziału Karnego

6. Sprawozdanie MS-S16 dla  III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich

7. Sprawozdanie MS-S20k dla V wydziału Ksiąg Wieczystych

8. Sprawozdanie MS-S40 dla I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

9. Sprawozdanie  MS-S23K z czynności komornika

 

Sprawozdania statystyczne Sądu Rejonowego w Łańcucie za rok 2018 r.

1. Sprawozdanie MS-S1 dla I Wydziału Cywilnego

2. Sprawozdanie MS-S5 dla II Wydziału Karnego

3. Sprawozdanie MS-S6 dla II Wydziału Karnego

4. Sprawozdanie MS-S7 dla II Wydziału Karnego

5. Sprawozdanie MS-S10 dla II Wydziału Karnego

6. Sprawozdanie MS-S16 dla  III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich

7. Sprawozdanie MS-S20k dla V wydziału Ksiąg Wieczystych

8. Sprawozdanie MS-S40 dla I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

9. Sprawozdanie  MS-S23K z czynności komornika

10. Sprawozdanie MS-62r w sprawach reprywatyzacyjnych

 

Sprawozdania statystyczne Sądu Rejonowego w Łańcucie za  I półrocze 2018 r.

1. Sprawozdanie MS-S1 dla I Wydziału Cywilnego

2. Sprawozdanie MS-S5 dla II Wydziału Karnego

3. Sprawozdanie MS-S6 dla II Wydziału Karnego

4. Sprawozdanie MS-S7 dla II Wydziału Karnego

5. Sprawozdanie MS-S10 dla II Wydziału Karnego

6. Sprawozdanie MS-S16 dla  III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich

7. Sprawozdanie MS-S20k dla V wydziału Ksiąg Wieczystych 

8. Sprawozdanie MS-S40 dla I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

9. Sprawozdanie  MS-S23K z czynności komornika

 

Sprawozdania statystyczne Sądu Rejonowego w Łańcucie za rok 2017.

1. Sprawozdanie MS-S1 dla I Wydziału Cywilnego

2. Sprawozdanie MS-S5 dla II Wydziału Karnego

3. Sprawozdanie MS-S6 dla II Wydziału Karnego

4. Sprawozdanie MS-S7 dla II Wydziału Karnego

5. Sprawozdanie MS-S10 dla II Wydziału Karnego

6. Sprawozdanie MS-S16 dla  III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich

7. Sprawozdanie MS-S20k dla V wydziału Ksiąg Wieczystych

8. Sprawozdanie MS-S40 dla I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

9. Sprawozdanie  MS-S23K z czynności komornika

 

Sprawozdania statystyczne Sądu Rejonowego w Łańcucie za I półrocze 2017 r.

1. Sprawozdanie MS-S1 dla I Wydziału Cywilnego

2. Sprawozdanie MS-S5 dla II Wydziału Karnego

3. Sprawozdanie MS-S6 dla II Wydziału Karnego

4. Sprawozdanie MS-S7 dla II Wydziału Karnego

5. Sprawozdanie MS-S10 dla II Wydziału Karnego

6. Sprawozdanie MS-S16 dla  III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich

7. Sprawozdanie MS-S20k dla V wydziału Ksiąg Wieczystych

8. Sprawozdanie MS-S40 dla I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

9. Sprawozdanie  MS-S23K z czynności komornika

 

Sprawozdania statystyczne Sądu Rejonowego w Łańcucie za rok 2016.

1. Sprawozdanie MS-S1 dla I Wydziału Cywilnego

2. Sprawozdanie MS-S5 dla II Wydziału Karnego

3. Sprawozdanie MS-S6 dla II Wydziału Karnego

4. Sprawozdanie MS-S7 dla II Wydziału Karnego

5. Sprawozdanie MS-S10 dla II Wydziału Karnego

6. Sprawozdanie MS-S16 dla  III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich

7. Sprawozdanie MS-S20k dla V wydziału Ksiąg Wieczystych

8. Sprawozdanie MS-S40 dla I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

9. Sprawozdanie  MS-S23K z czynności komornika

 

Sprawozdania statystyczne Sądu Rejonowego w Łańcucie za I półrocze 2016 r.

1. Sprawozdanie MS-S1 dla I Wydziału Cywilnego

2. Sprawozdanie MS-S5 dla II Wydziału Karnego

3. Sprawozdanie MS-S6 dla II Wydziału Karnego

4. Sprawozdanie MS-S7 dla II Wydziału Karnego

5. Sprawozdanie MS-S10 dla II Wydziału Karnego

6. Sprawozdanie MS-S16 dla  III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich

  7. Sprawozdanie MS-S20k dla V wydziału Ksiąg Wieczystych

8. Sprawozdanie MS-S40 dla I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

9. Sprawozdanie  MS-S23K z czynności komornika

 

Sprawozdania statystyczne Sądu Rejonowego w Łańcucie za rok 2015

1. Sprawozdanie MS-S1 dla I Wydziału Cywilnego

2. Sprawozdanie MS-S5 dla II Wydziału Karnego

3. Sprawozdanie MS-S6 dla II Wydziału Karnego

4. Sprawozdanie MS-S7 dla II Wydziału Karnego

5. Sprawozdanie MS-S10 dla II Wydziału Karnego

6. Sprawozdanie MS-S16 dla  III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich

7. Sprawozdanie MS-S18 dla  III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich

8. Sprawozdanie MS-S20k dla V wydziału Ksiąg Wieczystych

9. Sprawozdanie MS-S40 dla I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

10. Sprawozdanie  MS-S23K z czynności komornika

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Łańcucie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2016-01-14 21:29
Opublikowany przez: Konrad Magdoń
Aktualizowany dnia: 2024-03-08 08:25
Aktualizowany przez: Konrad Magdoń
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 2 687